SolverPI-Monomer TPER

Chuẩn bị nhựa nhiệt dẻo polyimide quan trọng nguyên vật liệu, sử dụng linh hoạt các mạch in bảng nóng chảy keo, keo polyimide phim và đồng lá mỏng, cũng có thể được sử dụng cho bismaleimide toughening sửa đổi.

Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:benzen 1,3-bis (4-aminophenoxy)

Tên viết tắt:TPE-R

Mã số:SolverPI-Monomer TPER

Số CAS: 2479-46-1

Trọng lượng phân tử: 292.33

Điểm nóng chảy: 115118

Hình thức:Bột màu trắng

Độ tinh khiết: 99.0%

Ứng dụng chính:

Chuẩn bị nhựa nhiệt dẻo polyimide quan trọng nguyên vật liệu, sử dụng linh hoạt các mạch in bảng nóng chảy keo, keo polyimide phim và đồng lá mỏng, cũng có thể được sử dụng cho bismaleimide toughening sửa đổi.

Cấu trúc:

Yêu cầu thông tin