SolverPI-Monomer BAPP

Nó là việc chuẩn bị của polyether imide, polyaramides, cao Dai maleimide quan trọng nguyên vật liệu, nhưng cũng là một đại lý chữa tốt cho nhựa epoxy, bismaleimide nhựa đã cứng rắn chuỗi extender.

Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:2, 2và #39;-propane bis [4-(4-aminophenoxyphenyl)]

Tên viết tắt: BAPP hoặc 4-BAPOPP

Mã số: SolverPI-Monomer BAPP

Số CAS: 13080-86-9

Trọng lượng phân tử: 410.51

Điểm nóng chảy: 127-130

Hình thức:tinh thể màu trắng

Độ tinh khiết: 99.5%

Ứng dụng chính:

Nó là việc chuẩn bị của polyether imide, polyaramides, cao Dai maleimide quan trọng nguyên vật liệu, nhưng cũng là một đại lý chữa tốt cho nhựa epoxy, bismaleimide nhựa đã cứng rắn chuỗi extender.

Cấu trúc:

Yêu cầu thông tin