SolverPI-Monomer BAPOFP

Chuẩn bị polyimide, Flo có chứa polyimide sử dụng rộng rãi như một cơ sở nhựa, keo, sơn, vật liệu kháng UV, sức đề kháng oxy hóa của phim cách điện, bền sợi, thiết bị điện tử mới, thành phần quang học giao tiếp.

Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:2,2-bis [4-(4-aminophenoxy) phênyl] hexafluoropropane

Tên viết tắt:BAPOFP

Mã số:SolverPI-Monomer BAPOFP

Số CAS: 69563-88-8

Trọng lượng phân tử: 518.45

Điểm nóng chảy: 159-163

Hình thức:Tinh thể màu trắng

Độ tinh khiết: 99.0%

Ứng dụng chính:

Chuẩn bị polyimide, Flo có chứa polyimide sử dụng rộng rãi như một cơ sở nhựa, keo, sơn, vật liệu kháng UV, sức đề kháng oxy hóa của phim cách điện, bền sợi, thiết bị điện tử mới, thành phần quang học giao tiếp.

Cấu trúc:

Yêu cầu thông tin