SolverPI-tiểu sử 2800

Tên sản phẩm:Bọt Polyimide hồ sơMã số:SolverPI-tiểu sử 2800 Tài sản:l         Xuất hiện: Brownl         Nhiệt độ bang thủy tinh: 385℃ l         Dài hạn sử dụng nhiệt độ:≤ 350℃l         Tác động đến sức mạn...

Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:Bọt Polyimide hồ sơ

Mã số:SolverPI-tiểu sử 2800

Tài sản:

l         Xuất hiện: Brown

l         Nhiệt độ bang thủy tinh: 385

l         Dài hạn sử dụng nhiệt độ: 350

l         Tác động đến sức mạnh: 30KJ/m2

Ứng dụng: SolverPI-Profile2800 là thích hợp cho đúc và phục vụ tất cả các loại mang, tay áo, hộp số, khuôn mẫu, linh kiện điện tử, với các đặc tính kháng nhiệt độ cao, độ dẻo dai tốt, cháy, có thể một phần thay thế Hoa Kỳ DuPont Vespel ® thương hiệu sản phẩm.

Yêu cầu thông tin