SolverPI-tiểu sử 1600Tên sản phẩm:Nhựa nhiệt dẻo Polyimide hồ sơMã số:SolverPI-tiểu sử 1600Xuất hiện: Ánh sáng màu nâu và minh bạchMật độ: 1,38 g / cm3Nhiệt độ quá trình chuyển đổi kính: 260℃Dài hạn sử dụng ...

Chi tiết sản phẩm
SolverPI-tiểu sử 1600

Tên sản phẩm:Nhựa nhiệt dẻo Polyimide hồ sơ

Mã số:SolverPI-tiểu sử 1600


Xuất hiện: Ánh sáng màu nâu và minh bạch

Mật độ: 1,38 g / cm3

Nhiệt độ quá trình chuyển đổi kính: 260

Dài hạn sử dụng nhiệt độ: 235

Charpy ảnh hưởng tác động sức mạnh:150kJ /

Ứng dụng: vòng bi, trục, bánh răng, chết hộp, linh kiện điện tử vv

Yêu cầu thông tin