SolverPI-bột 1800

SolverPI-bột 1800
Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm:Bọt Polyimide Composite

Mã số:SolverPI-Composite 1800

Ví dụ: sản phẩm của hỗn hợp với teflon; PTEF (polytetrafluoroethylene);

Xuất hiện: màu vàng

Đặc điểm: Sức đề kháng nhiệt độ cao, tự bôi trơn, ma sát kháng chiến, dễ dàng xử lý.

Ứng dụng: Mang, trục, vòng bi, con dấu gasket, vv.

Yêu cầu thông tin