SolverPI-Composite 3600

Tên sản phẩm: Nhựa nhiệt dẻo Polyimide hạt(Hỗn hợp với sợi thủy tinh)Mã số: SolverPI-Composite 3600Người giải quyết Polyimide đang phát triển sản phẩm này.Thêm thông tin sẽ đến sớm.

Chi tiết sản phẩm

Tên sản phẩm: Nhựa nhiệt dẻo Polyimide hạt

(Hỗn hợp với sợi thủy tinh)

Mã số: SolverPI-Composite 3600

Người giải quyết Polyimide đang phát triển sản phẩm này.

Thêm thông tin sẽ đến sớm.

Yêu cầu thông tin